Vad har du lärt dig? Titta på följande 3 frågor. Flera alternativ är möjliga.

1

Ju äldre bil man har, desto billigare är filtren.

2

Det är dags att byta kupéfiltret när:

3

Moderna motorer blir allt kraftfullare. Kraven på luftfiltren blir därför: