+ + =
2 × billiga filter + + =

Beakta fakta:

Om du tror att ett billigt filter på kort sikt fungerar lika bra som ett dyrare så måste vi tyvärr göra dig besviken. För ett sådant filter ger aldrig samma resultat – inte ens för ett ögonblick. Och dessutom för ett lågprisfilter med sig en rad risker:

  • Eventuella otätheter: t.ex. i filtermediet eller bypassventilen
  • Lägre avskiljningsnivå
  • Osäker hållbarhet
  • Användning av inkompatibla material i fordonsdriften, t.ex. cellulosamedier som blir spröda på grund av aggressiva beståndsdelar i oljan

MANN-FILTER
— sparar tid, pengar och nerver

Att ”det är insidan som räknas” stod klart redan vid myt nummer 8. Endast ett filter av bra kvalitet ger ordentligt motorskydd redan från dag ett. När du använder ett kvalitetsfilter från MANN-FILTER kan du till och med spara pengar – för att inte tala om tid och nerver. Varför kompromissa när det gäller tillförlitlighet, skydd och prestanda och i slutändan ändå betala mer?

Den som kan räkna drar längsta strået

Har du någon gång räknat på vad ett filterbyte kostar totalt? Med betoning på ”totalt”, för jobbet är ju inte gjort bara för att man köpt ett filter. Förutom material måste du även räkna med ytterligare kostnader – exempelvis för olja vid oljefilterbyte – för att inte tala om kostnaden för en eventuell lånebil och förlorad arbetsinkomst.

Så ligger det till: Naturligtvis kan du trots alla dessa fakta överbrygga bytesintervallet med två lågprisprodukter. Men då bör du inte bara ta med filterpriserna i beräkningen, utan även de dubbla byteskostnaderna. Ska vi slå vad om att ett kvalitetsfilter från MANN-FILTER i slutändan är billigare?

Nästa myt