Beakta fakta:

När motorn används kan filterelementet utsättas för varaktiga temperaturbelastningar på 80 °C och temperaturtoppar på över 100 °C. Därför åldras och slits även de bästa material oundvikligen ut. Att försöka rengöra ett luftfilter kan dessutom få mycket negativa konsekvenser:

  • Den mekaniska belastningen under rengöringen kan göra att filtrets delar veckar sig och skadas – och då har filtereffekten gått förlorad
  • Det höga lufttryck som används under rengöringen kan förstöra filterpapprets struktur, vilket minskar dammupptagningsförmågan
  • Genom vikskador och skadade strukturer kan smutspartiklar tränga in i motorn
  • Den lägre upptagningsförmågan förkortar livslängden

MANN-FILTER
— bättre på lång sikt, helt enkelt

I luftfilter från MANN-FILTER används de senaste filtermedierna, som har en betydligt högre avskiljningsnivå än många jämförbara produkter på marknaden. Därför kan du vara säker på att även den modernaste motor får optimalt skydd. Tack vare den särskilda bearbetningen är livslängden och bytesintervallerna långa även vid ogynnsamma omgivningsförhållanden.

Lika illa som kallt kaffe

Sådana rengöringsförsök sliter ordentligt på filtret och gör det närmast obrukbart, eftersom filtermediet kan bli förstört. Det kan jämföras med att ta ett använt kaffefilter ur bryggaren, hälla ut sumpen, spola igenom filtret grundligt med vatten och sedan utgå från att det går att brygga kaffe av hög kvalitet med det gamla filtret. På grund av den ofrånkomliga belastningen på filtret skulle du antagligen få en tråkig överraskning – när papperet gick sönder.

Så ligger det till: Ett luftfilter som rengjorts med tryckluft kanske ser rent ut, men är inte alls av hög kvalitet.

Nästa myt