Beakta fakta:

Oftast är det oljefiltren som står i fokus och drar till sig uppmärksamhet. Men i moderna motorfordon har också luftfiltrets betydelse ökat markant. Av dessa anledningar är det värt att lägga en extra slant även här:

  • Moderna motorer får allt högre prestanda och ställer därmed allt högre krav på luftfiltret
  • När en större volym luft strömmar genom filtret ökar även belastningen på luftfiltret och i förlängningen luftfiltrets betydelse
  • Ett effektivt luftfilter är en förutsättning för en optimal förbränning av bränslet
  • Om vatten tränger in i luftfilterhuset (t.ex. vid kraftig nederbörd) är det inte säkert att enkla luftfilter fortsätter att fungera som de ska, vilket leder till minskad motoreffekt
  • En flamhämmande impregnering skyddar motorn och bilens passagerare

MANN-FILTER
— skyddar dina mest värdefulla komponenter

Den teknik och de material som används i motorblock för förbränningsmotorer har blivit allt känsligare. När luftfilter med låga prestanda används tränger partiklar igenom som angriper det hårda ytskiktet på cylinderblocket och orsakar en aktiv slitageprocess. På moderna motorer återstår sedan bara en lösning – att byta ut originalblocket mot ett nytt. Med högkvalitativa luftfilter från MANN-FILTER får din värdefulla motor ett varaktigt skydd.

Risk kontra pris

Ibland kostar helt enkelt kvalitet lite extra. Men i jämförelse med ett nytt motorblock, där priset snabbt kan dra iväg till tiotusentals kronor, är priset för ett luftfilter från MANN-FILTER tämligen överkomligt. Även kostnaden för att byta ut en igensatt luftmassemätare överstiger många gånger kostnaden för ett luftfilter av bra kvalitet.

Så ligger det till: Att spara pengar på fel delar kan i slutändan bli en dyr affär. Kostnaden för ett nytt motorblock kan du aldrig tjäna in genom att köpa lågprisfilter.

Nästa myt