Beakta fakta:

Vanligtvis finns det bara en förklaring till att oljelampan tänds en kort stund och sedan släcks direkt igen: Att filtret efter bytet är tomt under ett kort ögonblick. Men i detta fall kan du lugnt lägga ned stoppuret igen, för den tid som hinner förflyta säger inte det minsta om filterkvaliteten. Fara å färde är det endast om varningslampan inte slocknar igen, för då är oljetrycket i botten. Förutom att oljenivån kan vara för låg eller oljepumpen trasig kan detta också bero på filtret:

  • För högt genomströmningsmotstånd på grund av felaktigt filter eller filter av låg kvalitet
  • Filtret är fullt eftersom bytesintervallet överskridits

MANN-FILTER
— alltid i det gröna området

Med kvalitetsprodukter från MANN-FILTER kan du vara säker på att det inte beror på filtret om kontrollampan för oljetrycket börjar lysa. För våra filter uppfyller OE-specifikationerna och fungerar därmed alltid optimalt. Dessutom har kvalitetsfilter från MANN-FILTER en bypassventil som arbetar med stor precision, är optimalt anpassad till motorn och alltid öppnas och stängs i rätt ögonblick. Lågprisfilter har däremot ofta bypassventiler som är dåligt bearbetade eller som till och med är konstant öppna och därför inte ger någon jämförbar filtrationseffekt. Och det kan du tyvärr inte se på någon varningslampa.

Det är ingen tidsfråga

Om ett oljefilter utan filterelement monteras in slocknar kontrollampan för oljetrycket direkt, för att oljeflödet då har minsta möjliga motstånd, men naturligtvis inte heller filtreras. Det säger ju egentligen allt. Om en smartphone startar extremt snabbt efter att du slagit på den så kan du ju inte på grund av det dra slutsatsen att den är extremt bra att ringa med.

Så ligger det till: Den tid som förflyter innan kontrolllampan slocknar säger alltså ingenting om kvaliteten på det filter som används.

Frågesport